མདོ་ཁམས་ལྷ་ཐོག་གི་རྒྱལ་རབས་མདོ་ཙམ་གླེང་བ་གངས་ལྗོངས་སྐྱེ་བོའི་རྣ་རྒྱན།

མདོ་ཁམས་ལྷ་ཐོག་གི་རྒྱལ་རབས་མདོ་ཙམ་གླེང་བ་གངས་ལྗོངས་སྐྱེ་བོའི་རྣ་རྒྱན།

རྩོམ་པ་པོ།
ལྷ་ཐོག་རལ་གཞུང་དཔོན་ཝ་ཤུལ་ཚེ་རིང་དགེ་ལེགས།

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག