ཤེས་ཕྱིན་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་་རྟོགས་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་དཀའ་བའི་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པ།

Image

ཤེས་ཕྱིན་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་་རྟོགས་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་དཀའ་བའི་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པ།

༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་དཀའ་བའི་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡུམ་དོན་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

 • དཔྱད་བརྗོད།   

   
  -1 # Lodro wosal 2014-04-21 06:21
  བུ་སྟོན་རིན་པོ་ ཆེའི་ཤེར་ཕྱིན་འ གྲེལ་པ
   
   
  -1 # Lodro wosal 2014-04-21 06:23
   

  You have no rights to post comments

  པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

  Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved