དཀར་ཟས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན།།

དཀར་ཟས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན།།

མི་འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་དཀར་ཟས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཞི་བདེའི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
འབྲི་གུང་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས།

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག