རེག་ཟིག་སྐྱ་བོ།

Image

རེག་ཟིག་སྐྱ་བོ།

རེག་ཟིག་སྐྱ་བོ།
(སྙན་ངག་དང་ཟིན་བྲིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།)
ཁྲི་གཡུང་དྲུང་།
Tri Yungdrung

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

  • You have no rights to post comments

    པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

    Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved