ཨ་ཚོགས་ཀླུ་མཁར་བྱམས།

Image

ཨ་ཚོགས་ཀླུ་མཁར་བྱམས།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

 • དཔྱད་བརྗོད།   

   
  -1 # རྒྱ་མཚོ། 2015-09-21 22:47
  རྒན་ནང་ཆེན་བཀྲ་ ཤིས་ལཊ། དྲ་འདི་དེབ་སྐྱེ ལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ཡིག་ཆ་འདི་དག་འཕ བ་མི་ཐུག་གི།རྒྱ ུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། བོད་ནས།
   

  You have no rights to post comments

  པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

  Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved