དུས་ཀྱི་སྦྲང་ཆར།

Image

དུས་ཀྱི་སྦྲང་ཆར།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

 • དཔྱད་བརྗོད།   

   
  -1 # Lama karma 2015-07-20 07:38
  དྲ བདག ལགས། བཀའ དྲིན ཆེ། ང རང ནས་འཕྲུལ་དེབ་ཕབ ་ལེན་སྟེང་ག་ཚད་ མནན་ན་ཡང་ཕབ་ཐུབ ་ཀྱི་མི་འདུག་པས ་གང་ཡིན་ནམ་ལགས།
   

  You have no rights to post comments

  པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

  Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved