གྱ་དྲུག་ལོར་བོད་ནང་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་གཏམ་གསར་ཀུན་ཕན་ནོར་བུ།

Image

གྱ་དྲུག་ལོར་བོད་ནང་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་གཏམ་གསར་ཀུན་ཕན་ནོར་བུ།

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

  • You have no rights to post comments

    པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

    Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved