ཨེ་ཙི་འགོས་ནད་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས།

Image

ཨེ་ཙི་འགོས་ནད་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས།

སྨན་སྤྲུལ་དགེ་གྲགས་ནས་རྩོམ་བསྒྲིགས་བྱས།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

 • དཔྱད་བརྗོད།   

   
  -4 # lobsang Tenkyong 2013-05-23 04:12
  Thank you very much for your kind.
   
   
  0 # lobsang Tenkyong 2013-05-23 04:16
  Thank you for kind
   
   
  0 # ཕག་མོ་ཤ་མཚོ 2014-01-21 11:10
  ནང་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ ལགས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ ཆེ་ཞུ།
   

  You have no rights to post comments

  པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

  Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved