ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ།

ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ།
  • ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད་པ།
  • ཆོས་དབྱིངས་བསོད་པའི་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་སིན་ཞེས་བྱ་བ།།

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག