ལམ་སྟོན་དུས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ།

ལམ་སྟོན་དུས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ།

༧དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ་སློབ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཕབ་སྒྲིག་མཁན། མཁན་པོ་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས།

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག