ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ།

Image

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

 • དཔྱད་བརྗོད།   

   
  +2 # gedungyatso 2013-03-31 01:52
  དེང་རབས་ཀྱི་འཕྲ ུལ་རྩལ་དང་་།་་་ ཁྱེད་ཅག་གི་ལྷག་ བསམ།་་་་ལྷན་གཅི ག་ཏུ་བསྡོངས་པའི ་ལས་དོན་འདིས་ངེ ད་ཅག་ལ་བློ་གྲོས ་ཀྱི་མིག་གསར་བ་ ཞིག་སྦྱིན་སོང་། ་་བཀའ་དྲིན་ཆེས་ ལགས།
   

  You have no rights to post comments

  པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

  Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved