ཚད་མ་རིག་པའི་གཏེར་གྱི་དོན་གསལ་པར་བྱེད་པ་ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་ཁ་འབྱེད།

Image

ཚད་མ་རིག་པའི་གཏེར་གྱི་དོན་གསལ་པར་བྱེད་པ་ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་ཁ་འབྱེད།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

  • You have no rights to post comments

    པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

    Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved