ས་སྐྱ་པ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར

Image

ས་སྐྱ་པ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར

༄༅། །ས་སྐྱ་པ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།

 

 

                            The Biography of H.H. Jigdal Dagchen Sakya

 

 

                                  སྤྱི་ལོ་༡༩༢༩ ནས་༢༠༠༥ བར་གྱི་མཛད་རྣམ།

 

                                               

 

                                             ཀླུ་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀས་བརྩམས།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

  • You have no rights to post comments

    པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

    Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved