ཚིག་བདུན་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

Image

ཚིག་བདུན་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

༄༅༅།། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ།།
འཇུ་མི་ཕམ་གྱིས་མཛད། །

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

 • དཔྱད་བརྗོད།   

   
  0 # ཆུང་ཆུང་ 2015-12-05 10:00
  iPad ནང་ཡིག་གཟུག་ཡག་ པོ་ཡོང་གི་མི་འད ུག་སྔག་ཡིག་དེ་ཚ ོ་ཡག་པོ་དེ་བའི་ ཀྱང་མི་འདུག་ལག།
   

  You have no rights to post comments

  པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

  Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved