སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཐོར་བུའི་རིགས་ཕྱོགས་བསྒྲིག

Image

སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཐོར་བུའི་རིགས་ཕྱོགས་བསྒྲིག

༅༅།། སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཐོར་བུའི་རིགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིག་པ་བཞུགས་སོ།།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

  • You have no rights to post comments

    པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

    Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved