དགོངས་གཅིག་དཀའ་འགྲེལ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

Image

དགོངས་གཅིག་དཀའ་འགྲེལ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

  • You have no rights to post comments

    པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

    Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved