སྨྱོན་པའི་སྙིང་གི་རི་མོ།

Image

སྨྱོན་པའི་སྙིང་གི་རི་མོ།

༄༅།།དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྲོལ་གཏོད་པ་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་རྒྱ་རས་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་འཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པར་བཞུགས་པ་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་འབྲུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འཇིགས་མེད་མི་འགྱུར་དབང་གི་རྡོ་རྗེ་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོའི་སྡེ་སྟེ་དེབ་འདི་ཡི་ནང་དོན་གསུངས་པ་པོ་ཡང་ཡིན་ནོ།། །།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

 • དཔྱད་བརྗོད།   

   
  -2 # Gedun Pekar 2014-05-31 15:48
  འབྲུག་ཆེན་ཐམས་ཅ ད་མཁྱེན་པའི་གསུ ང་དེབ་འདིར་བཀོད ་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
   
   
  -2 # sangay 2014-06-04 03:26
  ག་རེ་ཕམ་ལན་བྱེད ་དགོས།
   
   
  +3 # Gedun Pekar 2014-05-31 16:54
  མིན་འདུག་མིན་འད ུག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ ཐུབ་མིན་འདུག
   
   
  0 # sangay 2014-06-04 03:27
  ག་རེ་ཕབ་ལེན་བྱེ ད་དགོས།Quoting Gedun Pekar :
  མིན་འདུག་མིན་འདུག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་མིན་འདུག
   

  You have no rights to post comments

  པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

  Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved