ལྰ་མོའི་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།

Image

ལྰ་མོའི་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།

༄༅། །ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་རྗེ་བླ་མ་བློ་བཟང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཉུང་བསྡུས་བཻཌྰུར་དཀར་པོའི་ཆར་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

 

ཀླུ་སྨྱོན་དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པ།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

 • དཔྱད་བརྗོད།   

   
  0 # བསྟན་འཛིན་བྱམས་པ་ 2013-11-13 12:05
  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེག ས།
   
   
  0 # བསྟན་འཛིན་བྱམས་པ་ 2013-11-13 12:07
  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེག ས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ པ་ཤོག།
   
   
  0 # བསྟན་འཛིན་བྱམས་པ་ 2013-11-13 12:14
  དགོས་པའི་མཆོད་ར ྟེན་ནག་པོ་བཞག། མི་དགོས་བྲག་ལ་ས ྐུ་དཀར་གསོལ། ཧ་ཧ་ཧ་་་་མ་བདག་ བདག་ཏུ་བཟུང་།
   
   
  +1 # Choeyang 2013-12-04 06:43
  Today us first Time to entre thaïs tibetan e book
   

  You have no rights to post comments

  པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

  Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved