གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གསུང་རྟེན་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག

Image

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གསུང་རྟེན་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

  • You have no rights to post comments

    པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

    Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved