རྩིས་འཕྲུལ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

Image

རྩིས་འཕྲུལ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

 • དཔྱད་བརྗོད།   

   
  -6 # Lloten 2013-02-28 18:36
  དེབ་འདི་སྟོད་དང་སྨད་ཆ་གཉིས་ཡོད་བ་དེ་གཉིས་ཀ་སྟོད་ཆ་རེད་འདུག
  སྟིང་འོག་གཉིས་ཀ་སྟོད་ཆ་རེད་འདུག
   
   
  +3 # ནང་ཆེན་བཀྲ་ཤིས། 2013-03-01 20:54
  སྟོད་ཆ་དང་སྨད་ཆ་སོ་སོར་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས།
  དཔེར་ན་སྨད་ཆ་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ན་འགྲིག་རྟགས་དེ་གསལ་དགོས།
   
   
  +1 # A Dhonggyal 2013-03-16 10:44
  རིག་གསར་ནི་འཁོར་གཡུག་གི་སྤྲིན།

  གསར་བཏོད་ནི་དཀའ་ཚག་གི་སྤྲིན།
   
   
  +3 # Gedun 2013-07-07 04:02
  བཀའ་དྲིན་ཆེ
   

  You have no rights to post comments

  པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

  Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved