དམུ་རིགས་གཤེན་གྱི་བསྟན་བྱུང་།

དམུ་རིགས་གཤེན་གྱི་བསྟན་བྱུང་།

༄༅།།དམུ་རིགས་གཤེན་གྱི་བསྟན་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་གཏམ་ངོ་མཚར་པད་མའི་ཕྲེང་བ་ཁུ་བྱུག་རོལ་བའི་གཤེན་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག