Tibetan Connect Banner

Teachings of Dalai Lama

གློག་རྡུལ་དྲྭ་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་གནའ་དེང་གི་དཔེ་དེབ་གང་དགོས་རིན་མེད་ཐོག་ཕབ་ལེན་གནང་རྒྱུ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས། མ་འོངས་ལས་གཞི་འདི་ཉིད་ཡར་རྒྱས་དང་འཐུས་ཚང་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུན་འཁྱོང་ཡོང་ཆེད། ལྷག་བསམ་གཏོང་ཕོད་ཀྱིས་ཕྱུག་པ་རྒྱ་ཆེའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་བརྩེ་གཟིགས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བ་དང་། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་བརྩེ་གཟིགས་གནང་ཚེ་གཤམ་གསལ་སྒམ་ཆུང་རྒྱུད་ནས་གནང་བར་ཞུ།། Tibetan eBooksཞལ་འདེབས་མཚན་ཐོ།

ཞལ་འདེབས་མཚན་ཐོ།

 

༢༠༡༦ ཞལ་འདེབས་མཚན་ཐོ།
 2016 Supporters

Gabe Lama
Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche
Migmar Tsering 

 

༢༠༡༥ ཞལ་འདེབས་མཚན་ཐོ།

 2015 Supporters 

 
Dorjee Damdul
文子 野田


 

༢༠༡༤ ཞལ་འདེབས་མཚན་ཐོ།

2014 Supporters


Geshe Ngawang Gedun

Ngawang Yeshe
Migmar Tsering

Minam Rinpoche
Norbu Magpatsang

 Namkha Drongpa 

Tashi Tsechen
Michael Essex

Nangchen Drongpa Pontsang 

༢༠༡༣ ཞལ་འདེབས་མཚན་ཐོ།

2013  Supporters

 
Nangchen Drongpa Pontsang

Geshe Gedun
Migmar Tsering
Sonam Dorje 
Helmuth Huber-Dr
Dorjee Damdul
Karma Petsang 
Ai Chin Chin
Tsultrim Nangdeu Tsang
NFN Yixiniule
Sonam Dugdak
Lozang Jamspal
Nawang Sangmo
Sonam Dugdak
༢༠༡༢ ཞལ་འདེབས་མཚན་ཐོ།
2012  Supporters

 Nangchen Drongpa Pontsang

Tsering Khangkyi 
Ngawang Samten
Dorjee Damdul 
JIUMEILANG ZHEN
Lozang Jamspal
Tashi Gyaltsen
Rinchen Dorjee
Lobsang Sherab 
Michael Essex
Norbu Magpatsang
lobsang Gawa
James E Mathis III
Miriam Paknys
Kokonor Inc.
CHILIE JIUMEI
Kunsang Giger
Anna Reid
Kalsang Lama 
Mark Roper
Tenzin Kalsang

 

དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ།

follow us- button youtube

གཏམ་གླེང་ཞལ་པར།

ཨེ་ཙི་སྔོན་འགོག

འཕྲུལ་དེབ་གསར་ཤོས།

facebook

གཟིགས་གྲངས།

175421
དེ་རིང་།དེ་རིང་།678
ཁ་སང་།ཁ་སང་།553
བདུན་ཕྲག་འདི་ལ།བདུན་ཕྲག་འདི་ལ།678
ཟླ་བ་འདི་ལ།ཟླ་བ་འདི་ལ།12047
སྡོམ།སྡོམ།1754211
དྲ་ནང་ལ། 0
དྲ་མགྲོན། 29
ཁོང་མི། 976

ཆ་མི་སྙོམས་པའི་ལས་དབང་།

Image

ཆ་མི་སྙོམས་པའི་ལས་དབང་།

དེབ་མིང་། ཆ་མི་སྙོམས་པའི་ལས་དབང་།
རྩོམ་པ་པོ། ཞི་བདེའི་ལང་ཚོ།
ཞུ་དག་པ། སྙན་ངག་སྨྲ་བ་ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱ

བས།
            ཨ་ཙ་རྱ་པདྨ་ཚེ་དབང་།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

  • You have no rights to post comments

    པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

    Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved